Dành 5 phút và thử Evlaa

( và tiết kiệm giờ đồng hồ trong việc sản xuất sau )

Tải xuống plugin Lightroom của chúng tôi

Di chuyển evlaa.lrplugin đến một nơi an toàn - đừng để nó trong thư mục Tải xuống

Trong Lightroom, đi đến File > Plugin Manager và thêm Plugin

Evlaa hiện xuất hiện trong dịch vụ Xuất bản của bạn trên bảng điều khiển bên trái.

Xuất bản bộ sưu tập đầu tiên của bạn và bắt đầu tiết kiệm thời gian !

Tải xuống plug-in Lightroom