Các gói dịch vụ của chúng tôi

Sắp xếp hợp lý quy trình làm việc để thoải mái hợp tác với khách hàng của bạn, các kế hoạch của chúng tôi mở rộng theo quy mô hoạt động của bạn.

free
Tất cả những gì bạn cần để khởi động một quy trình làm việc liền mạch - không tốn phí.
0
mỗi tháng
Không bắt buộc phải có thẻ tín dụng

Hình ảnh không giới hạn !

Kinh doanh không hoa hồng

Tùy chọn ngày hết hạn thư viện

free
Tất cả những gì bạn cần để khởi động một quy trình làm việc liền mạch - không tốn phí.
0$
mỗi tháng
Không bắt buộc phải có thẻ tín dụng

Hình ảnh không giới hạn !

Kinh doanh không hoa hồng

Tùy chọn ngày hết hạn thư viện

enthusiast
Phải có để hợp tác với khách hàng một cách hiệu quả nhất.
8
mỗi tháng
Được lập hóa đơn thanh toán theo năm hoặc 10 theo tháng

Hình ảnh không giới hạn !

Kinh doanh không hoa hồng

Tùy chọn ngày hết hạn thư viện

enthusiast
Phải có để hợp tác với khách hàng một cách hiệu quả nhất.
9$
mỗi tháng
Được lập hóa đơn thanh toán theo năm hoặc 11$ theo tháng

Hình ảnh không giới hạn !

Kinh doanh không hoa hồng

Tùy chọn ngày hết hạn thư viện

standard
Cấu hình hoàn hảo để bắt đầu phát triển kinh doanh của bạn.
14
mỗi tháng
Được lập hóa đơn thanh toán theo năm hoặc 18 theo tháng

Hình ảnh không giới hạn !

Kinh doanh không hoa hồng

Tùy chọn ngày hết hạn thư viện

Quản lý chất lượng các ảnh thu nhỏ trên web

Sử dụng tên miền của riêng bạn
standard
Cấu hình hoàn hảo để bắt đầu phát triển kinh doanh của bạn.
16$
mỗi tháng
Được lập hóa đơn thanh toán theo năm hoặc 20$ theo tháng

Hình ảnh không giới hạn !

Kinh doanh không hoa hồng

Tùy chọn ngày hết hạn thư viện

Quản lý chất lượng các ảnh thu nhỏ trên web

Sử dụng tên miền của riêng bạn
advanced
Hoàn hảo để hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyên chụp ảnh với các quy trình xử lý đẳng cấp.
40
mỗi tháng
Được lập hóa đơn thanh toán theo năm hoặc 50 theo tháng

Hình ảnh không giới hạn !

Kinh doanh không hoa hồng

Tùy chọn ngày hết hạn thư viện

Quản lý chất lượng các ảnh thu nhỏ trên web

Sử dụng tên miền của riêng bạn
advanced
Hoàn hảo để hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyên chụp ảnh với các quy trình xử lý đẳng cấp.
44$
mỗi tháng
Được lập hóa đơn thanh toán theo năm hoặc 55$ theo tháng

Hình ảnh không giới hạn !

Kinh doanh không hoa hồng

Tùy chọn ngày hết hạn thư viện

Quản lý chất lượng các ảnh thu nhỏ trên web

Sử dụng tên miền của riêng bạn

Bao gồm tất cả các gói dịch vụ

15 ngày dùng thử miễn phí

Không giới hạn số lượng ảnh và dung lượng lưu trữ?

Kinh doanh không hoa hồng?

Toàn quyền kiểm soát các sản phẩm của bạn?

Chấp nhận thanh toán online?

Giao nhận kỹ thuật số?

Cập nhật phần mềm?

Plugin Lightroom dành cho Mac & PC?

Hỗ trợ thân thiện?

* Gói đăng ký sẽ tự động được gia hạn vào cuối kỳ. Cung cấp dịch vụ không gượng ép, có thể hủy bất cứ lúc nào.

** các giao dịch bán không hoa hồng, ngoại trừ các loại phí xử lý thanh toán bên thứ ba (ví dụ : Stripe).

Sẵn sàng cải thiện quy trình làm việc và tiết kiệm thời gian với Evlaa?

Hãy thử Evlaa, chỉ mất tối đa 10 phút - Không cần thẻ tín dụng - Miễn phí và không giới hạn trong 15 ngày

Thử Evlaa miễn phí